به نام خدا

 

داستان خرگوش كم رو  و  روباه پررو

 

 

 

روزی اروز های پاییز یك خرگوش به مدرسه رفت كه بسیار كم رو بود

در ان مدرسه یك روباه پرروبود

یكی ازروز ها روباه تغذیه ی خرگوش را گرفت وخورد.

خرگوش به دنبال روباه افتاد.

وقتی ناظم مدرسه این صحنه را دید گفت:(برید سمت دفتر.)

بعد مدیرگفت:(چه شده )

خرگوش كم رو حرفی نزد. وقتی مدیر از روباه پرسید چه شده گفت:

(خرگوش تغذیه ی مرا خورده !)

بعد هم مدیر حسابی خرگوش را تنبیه كرد.

بعدازاین واقعه خرگوش تصمیم گرفت خرگوش  خرگوش كم رو نباشد.

 

 

 

پایان