·         مسجد جامع روستای اونج

·         مسجد جامع روستای پوده

·         مسجد حکیم

·         مسجد شیخ لطف‌الله

·         مسجد جامع گلپایگان

·         مسجد جامع عباسی

·         مسجد جمعه

·         مسجد جامع سراور

·         مسجد حجت السلام

·         مسجد سید

[ویرایش] مدارس مذهبی

[ویرایش] کاخ‌ها و عمارت‌ها

[ویرایش] پل‌ها

[ویرایش] مادی‌ها

[ویرایش] بازار، سرا و تیمچه‌ها

[ویرایش] مناره‌ها

[ویرایش] غیره

این غارهای تاریخی درشمال حسن آبادقلعه بزی قرار گرفته اند وقدمتی بیش از 40سال رادارا می باشند. وکهن‌ترین محل سکونت انسان دراستان اصفهان به حساب می آید./مهدی خدادادی حسن آبادی//درگذرتاریخ//

[ویرایش] مراکز تفریحی فرهنگی

این کوه تاریخی طبیعی درروستای حسن آبادقلعه بزی شهرستان مبارکه واقع گشته ودرسال 1386به عنوان یک محل نمونه گردشگری استان اصفهان ازطرف میراث فرهنگی استان اصفهان شناخته شد.//مهدی خدادادی حسن آبادی//درگذرتاریخ//9/6/1388